Καλωσήλθατε στην Τεχνολογική Αιγαίου!

Επικοινωνία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Αιγαίου

Ευστρατίου Αργέντη 11, 82131 Χίος

Για υποστήριξη: support@t-a.gr

Για οτιδήποτε άλλο: info@t-a.gr

Τηλ: +30 22710 41826

Φαξ: +30 22710 44726

Η δυναμική πρόταση στην μελέτη φορέων από χάλυβα

MELH Χωρικό Πλαίσιο, Ανάλυση & Σχεδιασμός Μελών
KOMBOS
Σχεδιασμός Κόμβων Δικτυωμάτων, Συνδέσεις Πλαισίων, Σχεδίαση Κόμβων Πλαισίων
SXEDIO
Σχεδίαση Φορέα και Κόμβων
STEEL Plus
Δυναμική/Φασματική Ανάλυση

Το VK.STEEL είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για μεταλλικούς φορείς. Επιλύει, διαστασιολογεί και σχεδιάζει ζευκτά, χωροδικτυώματα και γενικά χωρικά πλαίσια. Εφαρμόζονται τόσο οι παλιοί κανονισμοί (αντισεισμικός ΄84 με επιτρεπόμενες τάσεις-DIN4114) όσο και οι καινούργιοι (Ν.Ε.Α.Κ., ΕΑΚ 2000 με Ευρωκώδικα 3 - E.C.3). Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 μέρη (υποπρογράμματα) τα οποία λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον.

 • Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων και μόρφωση του μοντέλου του φορέα με μοναδική ευκολία στις διορθώσεις (δυνατότητα αναίρεσης κλπ).
 • Σύγχρονο και Ολοκληρωμένο περιβάλλον γραφικών υψηλής και άμεσης εποπτείας.
 • Πρακτικά απεριόριστος αριθμός κόμβων και μελών (περιορισμός μόνο λόγω μνήμης Η/Υ).
 • Ακριβέστατη επίλυση του φορέα ως χωρικού πλαισίου.
 • Αυτόματη διαστασιολόγηση συγκολλήσεων ή κοχλιώσεων δικτυωτών φορέων.
 • Εύκολη διαστασιολόγηση θεμελίωσης πλαισίων σε σύστημα πεδίλων ? συνδετηρίων δοκών.
 • Γεννήτριες παραγωγής έτοιμων μοντέλων από τις βιβλιοθήκες του προγράμματος.
 • Μεγάλο εύρος στη δυνατότητα επιλογής διακεκριμένων στοιχείων ή ομάδας στοιχείων, με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων.
 • Αμεση πρόσβαση στις ιδιότητες μεμονωμένου μέλους, ή ομάδας μελών με την εμφάνισή τους σε εύχρηστο πλαίσιο διαλόγου.
 • Επίλυση & έλεγχος των μελών με τα ανανεωμένα modules του STEEL.
 • Δυνατότητα επίλυσης με τον νέο Αντισεισμικό ΕΑΚ2000 (STEEL Plus)
 • Υψηλή ποιότητα εκτυπώσεων όλων των απαιτουμένων σχεδίων και του τεύχους της μελέτης.
 • Δυνατότητα επεξεργασίας των σχεδίων με το γνωστό σχεδιαστικό IntelliCAD, το οποίο περιλαμβάνεται ενσωματωμένο στο STEEL.
 • Πλήρης συμβατότητα με τα πιο δημοφιλή πρότυπα (*.dxf, *.dwg, καθώς και *.rtf, *.doc).
 • Οn line help, αναλυτικός Οδηγός χρήσης, δυνατότητα αναζήτησης λεπτομερών οδηγιών, ερωταπαντήσεων, παραδειγμάτων κλπ μέσω internet
ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
 
Βιβλιοθήκη με όλες τις διατομές (απλές και ΣΥΝΘΕΤΕΣ) με δυνατότητα συμπλήρωσης νέων διατομών από τον χρήστη. Επιλογή συγκεκριμένων «διαθέσιμων» διατομών για χρήση στο έργο που μελετάται.
 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
με αντιγραφή υποφορέων και αναπαραγωγή παρόμοιων στοιχείων. 12 μητρώα φορτίσεων για αντιμετώπιση όλων των συνδυασμών (στατικά, σεισμικά, άνεμος, χιόνι, θερμοκρασιακή). Αυτόματος υπολογισμός πρόσθετων φορτίσεων από τυχηματική εκκεντρότητα κατά Ν.Ε.Α.Κ. Έλεγχος όλων των διατομών με τις διατάξεις DIN4114 ή του Ν.Ε.Α.Κ. σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα 3 (έλεγχοι επάρκειας, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός, «φορτοϊκανότητα» κλπ). Σε περίπτωση αστοχίας κάποιας διατομής προτείνεται η πρώτη «διαθέσιμη» διατομή που πληρεί όλους τους ελέγχους. Περιγραφή και υπολογισμός ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: διαστασιολόγηση πεδίλου και συνδετηρίων δοκών, υπολογισμός και έλεγχος της πλάκας σύνδεσης στύλου - πεδίλου, των απαιτουμένων συγκολλήσεων και των αγκυρώσεων. Δυνατότητα διόρθωσης και επαναδιαστασιολόγησης. Στην έκδοση 5.2 plus δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης και σχεδιασμού με την Δυναμική/Φασματική μέθοδο, επιπλέον των ισοδύναμων στατικών μεθόδων του Ν.Ε.Α.Κ. που καλύπτονται από την απλή έκδοση 5.2.
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ
 
Αυτόματη διάταξη μελών στους κόμβους, υπολογισμός απαιτούμενης συγκόλλησης (απλές ή/και μετωπικές συγκολλήσεις). Τοποθέτηση κομβοελάσματος όταν απαιτείται. Υπολογισμός κοχλιώσεων επί κομβοελάσματος. Πλήρη παραμετροποίηση των υπολογισμών: ελάχιστο πάχος και μήκος συγκόλλησης, συνεχής/διακεκομμένη συγκόλληση, μορφή κομβοελάσματος (ορθογώνιο ή με αποτμήσεις), τάσεις ελέγχου, υπολογισμός απαιτούμενων κοχλιών κλπ. Γραφική απεικόνιση των κόμβων με δυνατότητα επέμβασης στα αποτελέσματα. Ακριβής προμέτρηση μελών, συγκολλήσεων, κομβοελασμάτων, κοχλιών.
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
 
Βιβλιοθήκη με τις διαθέσιμες κατηγορίες κοχλιών, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους (διάμετρο οπής, κορμού, σπειρώματος, διατομή πυρήνα κ.λ.π.) καθώς και τις αντοχές διαρροής και αστοχίας. Παραμετροποιημένα στοιχεία κοχλιών για τον υπολογισμό των κόμβων (ελάχιστος και μέγιστος αριθμός κοχλιών ανά κόμβο, επιθυμητές σειρές κ.λ.π.). Αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού για κάθε κόμβο επιπέδου ξεχωριστά ή μαζικά για όλους. Εξαγωγή αρχείων dxf.
 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΚΟΜΒΩΝ
 
Σε αυτόνομο περιβάλλον CAD, σχεδίαση όλου ή μέρους του φορέα, αυτόματη διαστασιολόγηση και αρίθμηση μελών και κόμβων, σχεδίαση λεπτομερειών κόμβων και κομβοελασμάτων, output σε PLOTTER, PRINTER και DXF.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης και service καθημερινά, εκτός Σαββάτου, από τις 09:00 εως 21:00.

Web Design & Hosting by Web2